Рекламации, Гаранции и Сервизни условия

Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи и при представяне на валидни платежни документи(касова бележка,гаранционна  карта,фактура).Гаранцията отпада при нарушен външен вид,поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.

Гаранцията се отнася за повреди,възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на стоката и важи на Територията на Република България.

Гаранционното обслужване се осъществява единствено в сервизен център в гр.Варна, бул. “Вл.Варненчик “314, тел.+359 878615332

Работното време на сервиза е: Понеделник – Петък от 08.30ч. до16.30ч.

Гаранционното обслужване не се извършва в почивни дни и официални празници.

Фирмата ремонтира и сервизира ЕДИНСТВЕНО И САМО продукти на Гранд Гепард.

Ние поемаме и след гаранционен сервиз на нашите продукти.

При рекламация e нужно потребителят да информира ГРАНД ГЕПАРД

на e-mail: grandghepard1@abv.bg или на телефон +359878615332, че предявява рекламация. Срокът за уреждане на рекламацията е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията.

Предоставената от „Гранд Гепард’’ЕООД  търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 108-119 от Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция, „Гранд Гепард’’ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 108-119 от Закона за защита на потребителите.

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА В СЛУЧАЙ НА:

  1. Повреди, причинени от самия клиент – лошо съхранение или неправилна експлоатация на продукта;

2.Гаранция не покрива щети, възникнали вследствие от небрежното отношение на служители на аерогари и други логистични фирми занимаващи се с превози и обработки на стоки и багажи,претоварване, екстремални температури, влага,удар с остри предмети, естествено износване на материалите или умишлено увреждане

  1. Опит за поправка от страна на клиент или неупълномощени лица и фирми.

НАШИЯ СЪВЕТ: При възникване на нередност с багажа трябва да се обърнете към гише “Рекламации на багажи” ‘’Lost and Found Luggage’’ на съответното летище, където е установен проблемът, с цел издаване на PIR протокол за установена щета. Установяването на липси и повреди след като сте напуснали зоната на терминала или летището не се приемат за основателни. При получаване на PIR протокола в срок от 7 дни се подава формуляр на сайта на авиокомпанията, изпълнила полета.

Ако повредата е в резултат от грубо манипулиране с Вашия багаж по време на пътуване,молим да се обърнете към фирмата превозвач!