Правила и условия

Grand-Ghepard.com е интернет магазин, чийто собственик е фирма “Гранд Гепард“ ЕООД  с ЕИК103774596  адрес на управление и кореспонденция: гр. Варна бул“Вл.Варненчик“ 314 тел: +359878615332, Имейл: grandghepard1@abv.bg . Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на Куфари, Пътни и Ежедневни Чанти и аксесоари през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Марката “GRAND“ се притежава от “ГРАНД ГЕПАРД” ЕООД. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки  Grand Ghepard.com и неговите под домейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта Grand-Ghepard.com, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Grand- Ghepard.com. Настоящите общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е https://ec.europa.eu/

ЦЕНИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТИ

На всяка стока предоставена в Сайта са посочени (крайни) цени  в Български лева и включен Данък Добавена Стойност (не включват цена за доставка или транспортни разходи), основни характеристики за стоката и допълнителна информация дава възможността на клиента за лесен избор при покупката на продукта. Съществува опасност от разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Ние стоим зад нашите продуктите и се ангажираме да предоставим информация по възможно най-коректен начин за потребителя. В случай че имате въпроси, свързани с продуктите на Гранд Гепард. Изпращайте ги на grandghepard1@abv.bg. Grand Ghepard.com си запазва правото да променя и актуализира цените и услуги, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Замяна, Връщане стоки

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена.. Изисквания към върната или заменена стока: Клиентът е задължен предварително писмено да информира Гранд Гепард на e-mail grandghepard1@abv.bg или на телефон +359878615332,  че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора от разстояние, преди изтичането на срока по чл.50 от ЗЗП. Фирмата изпраща на Клиента незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба. (https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki). В случай, че не сте удовлетворени от доставената стока, имате право да я върнете или замените на адрес: гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“ 314 в 14 дневен срок от датата на доставката, към върнатия продукт посочвате банкова сметка, по която да Ви бъде възстановена стойността на стоката в седемдневен срок от получаването в нашия офис. Продукта следва да бъде върнат в оригинална опаковка и в нейната цялост, придружаващата с оригинална документация /касов бон, гаранционната карта или фактура /без увреждания, във вида в който е получена. Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Клиента. При връщането на продукта ако фирмата констатира, че има следи от употреба, износване, охлузване и замърсяване Grand-Ghepard.com запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплащане сума за нея.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка от сайта по реда и условията, посочени в него. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка. Потребителя има право на доставка на заявеният артикул до посочения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в Сайта начин. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изрично писмено разрешение на “Гранд Гепард” ЕООД. Всеки потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на услугите. Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етикета при ползване на предоставяните от Grand-Ghepard.com. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др. Да уведомява незабавно Grand-Ghepard.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги. Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на www.grand-ghepard.com

Grand-Ghepard.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Grand-Ghepard.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Grand-Ghepard.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Grand-Ghepard.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. Grand-Ghepard.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на фирмата, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. Grand-Ghepard.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Grand-Ghepard.com. Grand-Ghepard.com може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Grand-Ghepard.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на Grand-Ghepard.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Grand-Ghepard.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Grand-Ghepard.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за. Grand-Ghepard.com Потребителят е длъжен да обезщети Grand-Ghepard.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Grand-Ghepard.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Права и задължения на www.grand-ghepard.com

Съдържанието, съгласно определението в  „Общи условия“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, могат да бъдат ползвани само от Продавача.Нищо в сключения между Продавача и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Продавача последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Продавача върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Продавача. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Продавача за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Продавача и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Продавача, който има право да потърси отговорността на Клиента за това. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Продавача няма да се счита за съгласие от страна на Продавача да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Продавача. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Grand-Ghepard.com и упълномощени от него трети лица за целите на коректни статистически анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Grand-Ghepard.com, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Личните данни, които Grand-Ghepard.com събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са: име и фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес за доставка, адрес за фактура и телефон за контакт. Данните, които не са задължителни и предоставянето им зависи само от волята на клиента, са: рождена дата и пол. Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до : grandghepard1@abv.bg
Grand-Ghepard.com не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай и предвидените по закон случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита. При съмнение от страна на потребител, че профилът му се използва неправомерно, трябва незабавно да се свърже с Гранд Гепард на  е-мейл: grandghepard1@abv.bg
Grand-Ghepard.com се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Grand-Ghepard.com си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Изменение и Промени на Общите условия

Grand Ghepard.com си запазва правото да променя и актуализира технологията и дизайна на предоставените Услуги, без предварително известие. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време от Grand Ghepard.com, без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако потребителите не са се запознали с последните промени на настоящите условия. При използване услугите на grand ghepard.com, потребителя се съгласява с условията за използване услугите и се счита,че е запознат с условията,приема ги и се задължава да ги спазва. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то grand ghepard.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя.